Αναζήτηση

εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

πρόσκληση για εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

πρόσκληση για εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

Για ενημέρωση ιατρών Ιατρικού Συλλογου Ν. Κορινθίας

Σας ενημερώνουμε ότι, η εφαρμογή των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία και σύμφωνα με τις κατά καιρούς ανακοινώσεις του γραφείου Προέδρου ΕΟΠΥΥ, με τις κάτωθι ημερομηνίες υποχρεωτικής εφαρμογής:
 
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1
ΟΠΤΙΚΑ
12/1/2015
2
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
9/2/2015
3
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
(ΠΛΗΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ)
18/3/2015
 
3
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
15/7/2015
4
ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
19/11/015
 
Με την  αρ. 43113/13-11-2015 ανακοίνωση του προέδρου ΕΟΠΥΥ που σας κοινοποιούμε, γίνεται ενημέρωση για τον τρόπο εγγραφής των συμβεβλημένων ιατρών, ιατρών ΕΣΥ κ.λ.π.  και  των πιστοποιημένων ιατρών  για την ηλεκτρονική έκδοση των Γνωματεύσεων για αποζημίωση Παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας «ΕΚΠΥ» του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/18-11-2012 τ. β’).
Σας διαβιβάζουμε επίσης αρχείο  excel που περιλαμβάνονται οι κατηγορίες και τα είδη για τα οποία εκδίδονται ή πρόκειται να εκδοθούν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις. Στις διάφορες στήλες του πίνακα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες παράμετροι για την αποζημίωση του είδους καθώς και οι ιατρικές ειδικότητες που τα συνταγογραφούν.
Με το αρ. 48848/23-12-2015 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ  και στο  συνημμένο πίνακα ορίζεται το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέχρι τώρα είδη για τα οποία έχει ξεκινήσει η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
 
  Παρακαλούμε να ενημερώνεστε συχνά από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov. για θέματα του ΕΟΠΥΥ. 
 
Mε εκτίμηση
 
Παναγιώτα  Βουρβοπούλου
Προϊσταμένη Παροχών
ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Κορινθίας
2017-05-19T09:32:17+00:00 Κυριακή 10 Ιαν 2016|