Αναζήτηση

εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

πρόσκληση για εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

πρόσκληση για εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

Σύμβαση με το Τμήμα Συγκοινωνιών

Κόρινθος 09-01-2017

ΑΠ 11

Προς τους γιατρούς που  έχουν σύμβαση με το Τμήμα Συγκοινωνιών

 

Αγαπητέ Συνάδελφε.

 Όσοι γιατροί έχουν σύμβαση με το Τμήμα Συγκοινωνιών θα πρέπει να προσκομίσουν νέα βεβαίωση εγγραφής τους στον  Ιατρικό  Σύλλογο  για να ανανεωθεί η σύμβαση τους με το Τμήμα Συγκοινωνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ           ΑΘΑΝ. ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ

2017-05-19T09:32:10+00:00 Τρίτη 10 Ιαν 2017|