Αναζήτηση

εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

πρόσκληση για εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

πρόσκληση για εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

Προκηρύξεις των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων καθώς και των Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του σχολικού έτους 2016-2017

Θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης  Γ.Ε.Λ., ΕΠΑΛ    Ν. Κορινθίας Σχολικού Έτους 2016-2017».

             Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.  Ν. Κορινθίας έχοντας υπόψη:

1.Την υπ΄αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υ. Α.

2.Την υπ΄αριθμ. 208189/Δ5/6-12-2016 προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων και «Αγώνων αθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων Σχ. Έτους 2016-2017.

3.Την υπ΄αριθμ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516,τ.Β΄,01-03-2016) απόφασης «Δαπάνες  Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων» και την τροποποίηση της  ανωτέρω ΚΥΑ με υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 2582/τ.Β΄/22-08-2016 με αναδρομική ισχύ από 01-01-2016.

 

Προκηρύσσει

   Τους αγώνες καλαθοσφαίρισης αγοριών-κοριτσιών Γ.Ε.Λ.,ΕΠΑΛ  Ν.Κορινθίας περιόδου 2016-2017.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι μαθήτριες-τες να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.1 ,9.2, 9.3 και 9.4 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016)Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται, ότι Αθλητικές μαθητικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την προηγούμενη Υπουργική απόφαση με αρ. 9283/Δ5/20-1-2015 θα ισχύουν κανονικά και οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Σχ. Έτους 2016-2017 χωρίς την ανάγκη έκδοσης της νέας Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016)Υπουργική Απόφαση.

Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα κατάσταση συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας μαθητή/τριας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές-τριες  Λυκείων  ετών  γέννησης 1999,2000,2001 και 2002 (εφόσον φοιτούν στην Α΄Λυκείου).

Διευκρινίζουμε, ότι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου και έχουν γεννηθεί το έτος 2001 και σε κάποιες περιπτώσεις το έτος 2002, μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική βεβαίωση και από Παιδίατρο.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών έχει ως εξής:

Δεκαοκτώ (18) στη λίστα και σε κάθε αγώνα δώδεκα (12).

Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της λίστας με επιπλέον μαθητές/μαθήτριες μετά την έναρξη των επίσημων αγώνων της κάθε σχολικής ομάδας ( Σε όλες τις φάσεις Α΄-Β΄-Γ΄ των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι λίστες συμμετοχής (παρ.1α)  πρέπει να αποσταλούν  μέχρι  την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 ηλεκτρονικά στο email: grfa@dide.kor.sch.gr. ή με fax στο 2741077021

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ

ΓΚΕΛΜΠΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ

 

 

ΘΕΜΑ:  « Διαβίβαση  Τροποποίησης  Κοινής Υπουργικής Απόφασης »

 

Σας διαβιβάζουμε  το ΦΕΚ 516 του κεφαλαίου Α «Αποζημίωση μετεχόντων σε Σχολικούς Αγώνες» και του εδαφίου 13,Γ και το ΦΕΚ 2582/ τ.Β΄/22-08-2016 , τροποποίηση της ΚΥΑ  της 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516, τ. Β΄, 01-03-2016) για θέματα που αφορούν τις Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων, με αναδρομική ισχύ από 1-1-2016.

Σας διαβιβάζουμε  επίσης την ανάληψη έδρας, σύμφωνα με την 3η πράξη/01-02-2016 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων, για τη Β΄φάση των Περιφερειακών Αγώνων  καθώς  και για τη Γ΄ φάση των Προημιτελικών Αγώνων – Ταμπλό των 16 και  Ταμπλό των  8  του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Λυκείων.

        Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογείται η μεταγενέστερη ημερομηνία της απόφασης ανάληψης του ποσού των  2265,00 ευρώ , που καταχωρήθηκε με α/α 89507 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της  ΥΔΕ, για τη διενέργεια σχολικών αγώνων και αθλητικών διοργανώσεων του σχολικού έτους 2015-2016

 

                                                                                                    Ο Δ/ντής ΔΕ  Κορινθίας

                                                                                                        Δρ.  Ιωάννης Φειδάς

2017-05-19T09:32:10+00:00 Τρίτη 17 Ιαν 2017|