Αναζήτηση

εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

πρόσκληση για εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

πρόσκληση για εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. (ειδικότητα Βοηθοί Νοσηλευτές )

1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΑΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε ο θεσμός της Μαθητείας για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ειδικότητα Βοηθοί Νοσηλευτές ) .
Η μαθητεία έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες.
Η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας είναι 28 ώρες την εβδομάδα, επιμερισμένη κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.
Η συνολική ημερήσια δαπάνη της επιχείρησης είναι 9,35 € ανά μαθητευόμενο (3,23 € για ασφαλιστικές εισφορές και 6,12 € για ημερομίσθιο στον μαθητευόμενο).
Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τους ιατρούς (κατά προτίμηση των ειδικοτήτων του Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα).
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα :
https://goo.gl/ZQK772 ή
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/1577-mathiteia-genika
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr έχει ανοίξει η εφαρμογή υποδοχής των θέσεων Μαθητείας, τις οποίες καλούνται να προσφέρουν οι εργοδότες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για τους σπουδαστές.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 27420 23719 ή 27420 29370
Mail : mail@1epal-kiatou.kor.sch.gr ή mail@1sek-kiatou.kor.sch.gr
Πληροφορίες :Τζανέτου Χρυσαυγή Ιατρός
Μούκα Γεωργία Νοσηλεύτρια


Download (PDF, 505KB)

2017-09-19T13:27:29+00:00 Τρίτη 19 Σεπ 2017|