Αναζήτηση

εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

πρόσκληση για εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

πρόσκληση για εκδήλωση 6ης Φεβρ 2017

Aναβολή των αρχαιρεσιών

C:\Users\Iatrikos\Desktop\ΛΟΓΟΤΥΠΟ.jpg

Κόρινθος 25-09-2017

ΑΠ 273

Αγαπητή/έ συνάδελφε,

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας στην συνεδρίαση του της 23-09-2017 έλαβε υπόψη το με Α.Π  3681/21-09-2017 έγγραφο του Υπουργού Υγείας κ.Ανδρέα Ξανθού,το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ι.Σ.Κορινθίας από τον Π.Ι.Σ σύμφωνα με το οποίο με διάταξη νόμου,που ήδη ψηφίστηκε στη βουλή και εκκρεμεί η δημοσίευση του στο ΦΕΚ παρατείνεται η τρέχουσα θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων,Πειθαρχικών Συμβουλίων,Εξελεγκτικών Επιτροπών των Ιατρικών Συλλόγων καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από τρία σε τέσσερα έτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Σε συμμόρφωση με την ως άνω διάταξη νόμου την ανάκληση της με 06-09-2017 απόφασης του Δ.Σ του Ι.Σ.Κορινθίας με την οποία προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 22 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Κυριακή.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΘΑΝ.ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ
2017-09-25T11:41:54+00:00 Δευτέρα 25 Σεπ 2017|